Px49-1792
Oznaczenie aktualne Px49-1792
Typ lub seria parowozu Sawa
Szerokość toru 750 mm
Układ osi i silników D h2
Producent parowozu Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Chrzanów
Numer fabryczny 2032
Rok produkcji 1950
Kocioł oryginalny
Producent Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych
Numer fabryczny 659
Rok produkcji 1949
Kocioł obecny
Producent Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych
Numer fabryczny 659
Rok produkcji 1949
Poprzednie oznaczenia -
Seria i numer tendra Pty49-1792
Przebieg służby
20.08.1950
WMD Krośniewice, następnie WMD Trzebnica Gaj i WMD Charsznica (brak konkretnych dat)
27.05.1961
WMD Starachowice
22.01.1962
WMD Charsznica, później WMD Opalenica (brak konkretnych dat)
08.08.1978
WMD Trzebnica Gaj
1986
zakończenie eksploatacji
08.12.1988
skreślony z inwentarza i ustawiony jako pomnik w Miliczu
1993
przewieziony do muzeum w Szreniawie
Miejscowość Szreniawa
Lokalizacja ekspozycja Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5
Status eksponat
Uwagi
Milicz
Milicz (16.04.1991 r.)
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (2005 r.)
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (19.04.2008 r.)
Szreniawa, parowóz na nowym miejscu ekspozycji
Szreniawa, parowóz na nowym miejscu ekspozycji (28.03.2010 r.)
Szreniawa
Szreniawa (13.09.2020 r.)
Szreniawa
Szreniawa (13.09.2020 r.)
.:. copyright by Tomisław Czarnecki 2003-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone! .:.