Tw47-2558
Oznaczenie aktualne bez oznaczeń
Typ lub seria parowozu Tw47
Szerokość toru 785 mm
Układ osi i silników E h2t
Producent parowozu Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Chrzanów
Numer fabryczny 1678
Rok produkcji 1948
Kocioł oryginalny
Producent Polskie Zakłady Babcock-Zieleniewski, Sosnowiec
Numer fabryczny 12281
Rok produkcji 1947
Kocioł obecny
Producent Polskie Zakłady Babcock-Zieleniewski, Sosnowiec
Numer fabryczny 12281
Rok produkcji 1947
Poprzednie oznaczenia -
Seria i numer tendra -
Przebieg służby
1947
na inwentarz PKP
1947
WMD Bytom Karb
30.06.1980
przekazany do Wodociągowni im. Staszica w Tarnowskich Górach-Reptach w charakterze kotła stałego
1995
ustawiony na terenie PTS Periba w Bytomiu
18.03.2006
przewieziony na stację Bytom Karb Wąsk.
Miejscowość Bytom
Lokalizacja na terenie lokomotywowni Bytom Karb
Status eksponat
Uwagi
Na terenie firmy Periba w Bytomiu
Na terenie firmy Periba w Bytomiu (22.07.2005 r.)
Bytom Karb
Bytom Karb (5.09.2008 r.)
.:. copyright by Tomisław Czarnecki 2003-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone! .:.