Tx26-427
Oznaczenie aktualne Tx26-427
Typ lub seria parowozu W2A
Szerokość toru 600 mm
Układ osi i silników D n2t
Producent parowozu Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce SA, Chrzanów
Numer fabryczny 179
Rok produkcji 1928
Kocioł oryginalny
Producent Towarzystwo Akcyjne Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych Fitzner & Gamper, Sosnowiec
Numer fabryczny 10049
Rok produkcji 1927
Kocioł obecny
Producent Towarzystwo Akcyjne Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych Fitzner & Gamper, Sosnowiec
Numer fabryczny 10049
Rok produkcji 1927
Poprzednie oznaczenia Ministerstwo Spraw Wojskowych: I-III 1002p
PKP: D3-1002
DRB: 99 1575
PKP-B: Tx3-427, od 1962 r.: Tx26-427
Seria i numer tendra -
Przebieg służby
1928
Ministerstwo Spraw Wojskowych (próby na linii Sierpc-Lubicz), następnie przekazany na inwentarz PKP (linia Sierpc Lubicz)
1937
przeniesiony na kolej jędrzejowską
1942
parowozownia Myszyniec
1947
na inwentarz PKP (WMD Myszyniec)
1973
po likwidacji Ostrołęckiej KD przesłany do ZNTK Nowy Sącz, gdzie nie został zakwalifikowany do naprawy
30.03.1974
WMD Białośliwie
01.10.1974
WMD Witaszyce
03.03.1975
wycofany z eksploatacji i przekazany dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z przeznaczeniem do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Przez wiele lat stał Biskupinie w oczekiwaniu na renowację.
1993
przewieziony do MD Chabówka, gdzie poddano go renowacji i ustawiono jako pomnik
Miejscowość Chabówka
Lokalizacja ekspozycja Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce
Status eksponat
Uwagi
Biskupin
Biskupin (10.1992 r.)
Chabówka
Chabówka (11.06.1994 r.)
Chabówka
Chabówka (31.12.2002 r.)
Chabówka
Chabówka (23.07.2005 r.)
Chabówka
Chabówka (6.09.2008 r.)
Chabówka
Chabówka (6.09.2008 r.)
Chabówka
Chabówka (04.04.2014 r.)
.:. copyright by Tomisław Czarnecki 2003-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone! .:.