Parowozy normalnotorowych kolei przemysłowych.

"Ferrumki" na terenie chorzowskiej Huty "Kościuszko" (21.06.1991). TKh-11, Chorzów (21.06.1991).
"Śląsk" TKp-19, Chorzów (21.06.1991). Parowóz bezogniowy typu 1U i TKp "Śląsk" (21.06.1991).
"Śląsk" TKp-5178, KWK Szombierki (21-22.02.1992). "Śląsk" TKp-5178, KWK Szombierki (21-22.02.1992).
"Śląsk" TKp-5178, KWK Szombierki (21-22.02.1992). Ty45-345 z KWK "Jowisz" na zwałowisku w Żychcicach (21-22.02.1992).
Ty45-345 z KWK "Jowisz" na zwałowisku w Żychcicach (21-22.02.1992).    

Parowozy na kolejach piaskowych (wrzesień 1991 i luty 1992).

ty45-228-kotlarnia.jpg Ty45-228 w Kotlarni. ty51-136_kotlarnia.jpg Ty51-136 w Kotlarni.
ty51-68_ty51-136_kotlarnia.jpg Ty51-68 i Ty51-136 w Kotlarni. ty51-68_ty51-138_et22.jpg Ty51-68, Ty51-136 i ET21 w Kotlarni.
ty51-68_paruszowiec.jpg Ty51-68 w Paruszowcu. ty51-68_paruszowiec2.jpg Ty51-68 na stacji w Boguszowicach.
ty51-68_z_haldy.jpg Ty51-68 z pociągiem piaskowym na trasie. wystawka.jpg Odstawione parowozy serii Ty51 i Ty45.
tendry.jpg Przed szopą w Kotlarni... ty45-214.jpg Ty45-214.
ty45-228_ty45-214.jpg Ty45-228 i dosyć rzadki widok Ty45 z górną lampą czołową. ty45-2560_3.jpg Czynny Ty45-2560 przed szopą...
ty45-2560_2.jpg Wyjazd... ty45-2560.jpg Widok w pełnej krasie. Parowóz wygląda jednak na lekko zdezelowany - brak np. blach osłaniających bloki cylindrowe.
ty51-138.jpg Odstawiony Ty51-138. ty51-71.jpg Także odstawiony - Ty51-71.

Parowozy cementowni "Saturn" w Wojkowicach - 27.03.1992 r.

ferrum_baziel_szopa.jpg Parowozy TKh-17646 i Baziel Nr 1 przed halą należącej do zakładu szopy. ferrum_baziel_szopa2.jpg Baziel stoi na torze 1000mm, Ferrumka - 1435 mm.
baziele.jpg Baziel Nr 1 na tle innych wygaszonych maszyn tego typu. Za nim widoczna odmiana eksportowa z nieco innym kołpakiem zbieralnika pary. ferrum_portiernia.jpg Ferrumka przed zakładową portiernią.
ferrum_portiernia2.jpg Ta sama Ferrumka w tym samym miejscu, tylko od innej strony. baziel_wyjazd.jpg Wyjazd Baziela do kamieniołomów.
baziel_zjazd.jpg Baziel pokonuje zjazd w kierunku kamieniołomu. baziel_ogrodki.jpg Baziel w scenerii industrialno-działkowej.
baziel_ty45-345.jpg Krzyżowanie z należącym do kopalni "Jowisz" parowozem Ty45-345, wracającym ze składem szutrówek ze zwałowiska w Żychcicach. ferrum_zaklad.jpg Ferrumka na terenie cementowni.
ferrum_zaklad2.jpg Ferrumka na terenie cementowni. ferrum_zaklad3.jpg Ferrumka na terenie cementowni.
ferrum_zaklad4.jpg Ferrumka na terenie cementowni. ferrum_piec.jpg Ferrumka obok pieca w cementowni.
.:. copyright by Tomisław Czarnecki 2003-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone! .:.